Usługi

- Usługi projektowe w budownictwie:
- projekty budowlane wielobranżowe obiektów: mieszkalnych, sakralnych, służby zdrowia, sanatoryjnych, handlowych i przemysłowych,
- projekty budowlane i wykonawcze rewaloryzacji, rewitalizacji obiektów zabytkowych,
- projekty budowlane ochrony p.poż. w tym: instalacje hydrantowe, instalacje oddymiające,
- projekty budowlane rozbiórek obiektów budowlanych,
- projekty budowlane kolorystyk elewacji wraz z dociepleniem ścian i dachów,
- projekty budowlane wystroju wnętrz (w pełnym zakresie),

- Nadzory budowlane:
- nadzory inwestorskie,
- pełnienie funkcji kierownika budowy,

- Nadzory i projekty w obiektach zabytkowych.
- Kosztorysy, przedmiary, specyfikacje wykonania i odbioru robót, zestawienia kosztów budowy.

- Sprzedaż i adaptacje typowych projektów domów jednorodzinnych wraz z projektami
zagospodarowania terenu, uzgodnieniami i pozyskaniem pozwolenia na budowę.
- Sprzedaż projektów z najnowszych kolekcji Muratora i Z500.

- Inwentaryzacje budowlane, opinie, orzeczenia techniczne, okresowe przeglądy obiektów budowlanych, zakładanie ksiąg obiektów budowlanych.

Efekty działalności firmy można oglądać w dziale REALIZACJE.